Τμήμα Γενικής Παιδείας

Τμήματα Τάξης Α'

Το Τμήμα Α1 της Α' Δημοτικού βρίσκεται στον πρώτο όροφο του σχολείου μας, στην Αίθουσα ΑΘ123 και αποτελείται από τους εξής Μαθητές:

Επώνυμο Όνομα
Μουρελάτου Τζένη
Μπαλάφας Γιάννης
Γιακουμής Γιάννης
Αργυρόπουλος Νίκος
Ζαζάρα Μαρία

1ος Απουσιολόγος: Αργυρόπουλος Νίκος

2ος Απουσιολόγος: Μουρελάτου Τζένη

Υπεύθυνος Καθηγητής Τμήματος: Χ. Χαλδαιόπουλος

 

 

 

Τμήματα Τάξης Β'

Τμήμα Β1

Επώνυμο Όνομα
Μουρελάτου Τζένη
Μπαλάφας Γιάννης
Γιακουμής Γιάννης
Αργυρόπουλος Νίκος
Ζαζάρα Μαρία

Τμήματα Τάξης Γ'

Τμήματα Τάξης Δ'

Τμήματα Τάξης Ε'

Τμήματα Τάξης ΣΤ'

 

End Faq