Διδακτικό Προσωπικό


Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου μας διακρίνεται σε εκπαιδευτικούς Γενικών Μαθημάτων και απόλυτα εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς στις κατευθύνσεις του σχολείου μας.

Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου είναι το εξής:

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Γεώργιος Παπαδάκος Μαθηματικός
Κωνσταντίνος Γεωργουδάκης Φιλόλογος
Μαρία Χατζή Φιλόλογος
Νικόλαος Πετρόπουλος Φυσικής Αγωγής
Παναγιώτης Λουδάρος Φυσικός
Ιωάννης Καράκος Μαθηματικός
Λεωνίδας Ξενάριος Θεολόγος
Ιορδάνης Μαραγκάκης Χημικός
Θεόδωρος Σαρακάκης Πληροφορικής
Αναστασία Μπαρέκου Αγγλικής Φιλολογίας