Τα Τμήματα του Σχολείου Μας

Στο σχολείο μας υπάρχουν συνολικά 12 τμήματα. Αναλυτικά:

  • 2 τμήματα Α'   Δημοτικού
  • 2 τμήματα Β'   Δημοτικού
  • 2 τμήματα Γ'   Δημοτικού
  • 2 τμήματα Δ'   Δημοτικού
  • 2 τμήματα Ε'   Δημοτικού
  • 2 τμήματα ΣΤ' Δημοτικού